Izbowy Konkurs Krasomówczy

Dodano: Kategorie: ,

W dniu 27 marca 2018 r. w Opolu odbył się Izbowy Konkurs Krasomówczy aplikantów adwokackich  Izby Adwokackiej w Opolu.

Jury w składzie:
Przewodniczący: adw. Cezary Goryszewski
Członkowie:  adw. Marian Jagielski oraz adw. Mateusz Tuński

wysłuchało przemówień – na podstawie kazusów przydzielonych w dniu 19 marca 2018r.,
w drodze losowania uczestnikom konkursu – następujących aplikantów adwokackich:

Kazus cywilny 3 – Martyna Woźniakowska (pełnomocnik wnioskodawcy)
– Mirela Morgała (pełnomocnik uczestniczki)
Kazus karny 1 – Wojciech Piątek (oskarżyciel posiłkowy)
– Maciej Krawczyk (obrońca)
Kazus karny 2

 

– Magdalena Ahmida (oskarżyciel posiłkowy)
– Bartłomiej Stepek (obrońca oskarżonego)
Kazus karny 3 -Artur Rudziński (pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego)
– Jakub Albert (obrońca oskarżonego)
Kazus cywilny 2

 

– Szymon Górski (pełnomocnik pozwanego)
– Małgorzata Pokrywka (pełnomocnik powoda)
Kazus cywilny 1 – Magdalena Romik-Szymańska (pełnomocnik gminy)
– Paulina Helińska (pełnomocnik pozwanych)
Kazus karny 2 – Mateusz Łuczak (oskarżyciel posiłkowy)
– Marcin Sobczak (obrońca oskarżonego)
Kazus cywilny 3 – Tomasz Kucharczyk (pełnomocnik wnioskodawcy)
– Anna Sowa (pełnomocnik uczestniczki)
Kazus karny 1 – Tomasz Bodziony (oskarżyciel posiłkowy)
– Adrianna Wączek (obrońca)

 

Po wysłuchaniu wystąpień jury wyłoniło zwycięzców w osobach:

1 miejsce – aplikant adwokacki  Magdalena Ahmida

2 miejsce – aplikant adwokacki  Tomasz Bodziony

3 miejsce – aplikant adwokacki  Bartłomiej Stepek

oraz  wyróżniło aplikantkę adwokacką Mirelę Morgałę oraz aplikantkę adwokacką Adriannę Wączek.
Nagrodę publiczności zdobył aplikant adwokacki Jakub Albert.

 

Dla zwycięzców ORA ufundowała nagrody książkowe przydatne w dalszym doskonaleniu zawodowym.

Aplikanci adwokaccy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce wezmą udział w Środowiskowym Konkursie Krasomówczym grupującym zwycięzców konkursów izbowych izb adwokackich
w Bielsku-Białej, Katowicach, Opolu, Wałbrzychu i Wrocławiu.

Adwokat Cezary Goryszewski

Wicedziekan ORA w Opolu
Kierownik Szkolenia Aplikantów