Izbowy Konkurs Krasomówczy

Dodano: Kategorie: ,

Konkurs Krasomówczy  Aplikantów Izby Adwokackiej w Opolu

 

W dniu 18.12. 2020r, na platformie Teams, odbył się zdalny Konkurs Krasomówczy  Aplikantów Izby Adwokackiej w Opolu. Przed jury w składzie: adw. Marian A Jagielski (przewodniczący), adw.Seweryn Plebanek i adw.Tomasz Sak wystąpiło 16 aplikantów, pozostali zaś aplikanci adwokaccy naszej izby byli w łączności jako publiczność. Jury, biorąc pod uwagę poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, konstrukcję, styl i język przemówienia oraz wywołane nim wrażenie przyznało:

 

1 miejsce apl. adw. Bartoszowi Dudzie ( patron: adw. Mariusz Boruszek )

dwa 3 miejsca : apl. adw. Natalii Bżdzion ( patron: adw. Grzegorz Ćwiek)

apl. adw. Patrykowi Sadowińskiemu (patron: adw. Mateusz Tuński)

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe.

Konkurs stanowił dopełnienie roku szkoleniowego, prowadzonego od kwietnia 2020r w formie zdalnej i wyjście naprzeciw zmian w procedurze karnej i cywilnej przewidujących co raz szerszy zakres czynności procesowych z wykorzystaniem technologii umożliwiających komunikowanie się na odległość.

 

Kierownik Szkolenia Aplikantów
adw. Seweryn Plebanek