Nowe warunki obowiązkowego ubezpieczenia OC

Dodano: Kategorie: ,

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

 

uprzejmie informuję o zmianie warunków obowiązkowego ubezpieczenia OC na rok 2018.

Zasadnicze zmiany polegają na:

 

  1. zawarciu przez NRA Umowy Generalnej nr TO50/000408/17/A z nowym ubezpieczycielem: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A, w Sopocie,

 

  1. objęciu każdego Adwokata od 1.01.2018r. ubezpieczeniem podstawowym z sumą gwarancyjną 50.000 euro

 

  1. możliwości objęcia każdego Adwokata ubezpieczeniem z wyższą sumą gwarancyjną do 2.000.000 euro wraz z ubezpieczeniem dodatkowym, po złożeniu przez zainteresowanego deklaracji zmiany wariantu ubezpieczenia od następnego dnia po złożeniu prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji zmiany wariantu ubezpieczenia. 

 

  1. obowiązku uiszczania przez każdego Adwokata składki za ubezpieczenie podstawowe w wysokości 120 PLN rocznie (rata miesięczna 10 PLN), płatnej na dotychczasowych warunkach, na dotychczasowy rachunek Izby Adwokackiej w Opolu.

 

Tekst umowy generalnej jest dostępny  w siedzibie Izby, oraz został przesłany do Państwa e-mailem.
Zalecam zapoznanie się z jej treścią.

 

Skarbnik ORA w Opolu

Adwokat Andrzej Sieradzki