"Prawo i medycyna - wybrane zagadnienia" fotorelacja z konferencji

Dodano: Kategorie: ,

 

W dniu 30 listopada 2018 r. w Sali Widowiskowej Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego odbyła się :

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt:

„Prawo i medycyna – wybrane zagadnienia”.

 

Organizatorem Konferencji była Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu i Okręgowa Rada Lekarska w Opolu.

 

Komitet Naukowy tworzyli:                                       

prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski                        

prof. zw. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk, Śląski Uniwersytet Medyczny          

dr Dariusz Mucha, Uniwersytet Opolski                                                        

 

Komitet Organizacyjny tworzyli:

dr Dariusz Mucha, Uniwersytet Opolski, adwokat

adw. Marian Jagielski, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu

lek. Jolanta Smerkowska-Mokrzycka, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu

 

W Konferencji brało udział grono przedstawicieli nauki prawa karnego materialnego oraz nauk medycznych, adwokaci, lekarze, sędziowie, radcy prawni, aplikanci adwokaccy oraz kilkunastu studentów Prawa Uniwersytetu Opolskiego i do nich to wszystkich była ona tematycznie adresowana.

 

Konferencja zgromadziła uznanych ekspertów z dziewięciu akademickich ośrodków naukowych w Polsce.

Konferencja została wpisana  w tematykę szkoleń zawodowych dla adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu oraz lekarzy Opolskiej Izby Lekarskiej.

 

Opolska Konferencja stanowiła w założeniu jej organizatorów, wydarzenie naukowe jak się wydaje oczekiwane przez szerokie grono przedstawicieli opolskiej nauki prawa oraz przedstawicieli zawodów prawniczych oraz zawodów medycznych.

 

Nadto miała też w swym założeniu być doskonałą formą uczczenia jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości, 100 lat polskiej adwokatury oraz 65 lat Izby Adwokackiej w Opolu przy czym była ona już drugim takim naukowym wydarzeniem w roku 2018.

 

Z uwagi na przedmiot Konferencji oraz liczbę prelegentów została ona podzielona na dwa panele.

 

Konferencja została objęta m.in. patronatem honorowym Prezydenta Miasta Opola i Wojewody Opolskiego oraz patronatem medialnym: TVP3 Opole, Radia Opole oraz patronatem honorowym: Koła Naukowego Prawa Karnego „Wokanda”, Wydawnictwa OD.NOWA oraz Wydawnictwa Naukowego SCRIPTORIUM.

 

Wygłoszone podczas konferencji referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii pod red. nauk. Stanisława Hoca i Dariusza Muchy o takim samym tytule jak tytuł przedmiotowej Konferencji.

Program Konferencji przedstawiał się następująco:

 1. dr hab. Katarzyna Laskowska, dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Uniwersytet w Białymstoku „Działalność Białostockiej Szkoły Kryminologii na rzecz zdrowia człowieka”
 2. Maciej Marszalski Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, „Sprzeciw i zgoda zmarłego na pobranie narządów w kontekście przepisów ustawy transplantacyjnej. Sytuacja prawna w Polsce i w wybranych krajach Europy.”
 3. dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS „Transplantacje między osobami nie najbliższymi”
 4. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk, Śląski Uniwersytet Medyczny „Problemy orzecznicze w medycynie pracy”
 5. dr hab. Joanna Długosz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu „Oświadczenie pro futuro z perspektywy prawa karnego w ujęciu prawnoporównawczym”
 6. dr hab. Jacek Sobczak Uniwersytet SWPS „Stosunki między lekarzami i prawa pacjenta w świetle postanowień Kodeksu Etyki Lekarskiej.”
 7. dr n. med. Wojciech Derkowski, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Opolskiej Izbie Lekarskiej„Odpowiedzialność zawodowa lekarzy”
 8. Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej „Przewinienia zawodowe polskich lekarzy zagranicą. Jak powinien reagować samorząd lekarski?”
 9. mgr Jacek Ziobrowski, Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adwokat „Adwokat – klient ,  lekarz – pacjent  ochrona  interesów  stron,  a  jawność  postępowań  dyscyplinarnych”
 10. dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. Uniwersytetu SWPS, radca prawny „Odpowiedzialność dyscyplinarna i zawodowa – czy nowe standardy?”
 11. dr hab. Jacek Giezek, Uniwersytet Wrocławski, adwokat  „Prawnokarne przypisywanie skutków nieudanego zabiegu leczniczego”.
 12. dr n. med. Jerzy Jakubiszyn, Skarbnik ORL w Opolu „Dokumentacja medyczna pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem zgody pacjenta na zabieg”
 13. dr Małgorzata Trybus WPiA Uniwersytet Rzeszowski „Pojęcia medyczne w opisie przestępstw wprost naruszających zdrowie”
 14. dr hab. Jarosław Majewski WPiA UKSW, adwokat „Lekarz jako gwarant życia i zdrowia pacjenta”
 15. dr Ewa Plebanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, adwokat „Naruszenie standardów postępowania w medycynie a przypisanie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie pacjentki i dziecka w okresie porodu”
 16. dr Dariusz Mucha, Uniwersytet Opolski, adwokat „Lekarz jako denucjator”