Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Opolu

Dodano: Kategorie: ,

Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Opolu

24 września b.r.  w Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego odbyło się zgromadzenie zwyczajne Izby Adwokackiej w Opolu.

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu złożyła sprawozdanie z działalności organów Izby za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.