Izba Adwokacka w Opolu powstała na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, z 8 października 1953 roku na terenie województwa opolskiego i jej zakres terytorialny obejmował okręg Sądu Wojewódzkiego w Opolu.

W dniu 14 października odbyło się zebranie konstytucyjne Rady Adwokackiej w Opolu, na którym przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości wręczył dekrety nominacyjne:

  • adw. Irenie Stelmach na Dziekana Rady Adwokackiej w Opolu,
  • adw. Adamowi Gutowiczowi na Wicedziekana Rady Adwokackiej w Opolu,
  • adw. Zdzisławowi Czeszejko na Sekretarza Rady Adwokackiej w Opolu,
  • adw. Stanisławowi Lipowskiemu na Skarbnika Rady Adwokackiej w Opolu.

W dniu 1 kwietnia 1954 roku skład Rady Adwokackiej został uzupełniony o adwokatów Antoniego Iwanowskiego, Walentego Pientkę i Gerarda Spislę Najważniejszym zadaniem Rady Adwokackiej w Opolu miało stać się według Przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości „zagadnienie uzespołowienia adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu”. W imieniu nowo powołanej Rady Adwokackiej Dziekan Rady Adwokackiej adw. Irena Stelmach zapewniła „że nowa Rada zdaje sobie sprawę ze stojących przed nią trudności, jednak nie wątpi w to, że przy pomocy i poparciu tak naczelnych czynników jak i miejscowych, dokładając ze swej strony maksimum pracy, Rada trudności te pokona”.

Warto dodać, że nasza Pani Dziekan była pierwszą kobietą dziekanem pełniącym obowiązki przez całą kadencję w historii polskiej Adwokatury. I rzeczywiście, Rada przystąpiła ostro do pracy. A trzeba było zaczynać od podstaw. Brak było środków finansowych, lokalu, pracowników administracyjnych. Jak napisał po latach mec. Adam Gutowicz „nie było niczego prócz dobrej woli. Ona jednak wystarczyła na to, by Rada Adwokacka zaczęła działalność (…)”

Historia Izby Adwokackiej w Opolu została szczegółowo przedstawiona w wydanej w 2013 roku książce adwokata Mariana A. Jagielskiego zatytułowanej „Historia adwokatury polskiej na Śląsku Opolskim 1945 – 2013 „ o której ówczesny Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Andrzej Zwara napisał: Historia adwokatury polskiej na Śląsku Opolskim stanowi bardzo cenne ,ciekawe i potrzebne uzupełnienie, wydanej niedawno przez Naczelną Radę Adwokacką książki „Historia Adwokatury” autorstwa Adama Redzika i Tomasza J. Kotlińskiego. Ukazuje olbrzymie poświęcenie i patriotyzm adwokatów Śląska Opolskiego w tworzeniu struktur państwowych i samorządowych po II wojnie światowej na terenie województwa opolskiego. Przedstawia ich codzienny trud i problemy, z jakimi borykali się, tworząc 60-letnią historię Opolskiej Izby Adwokackiej. Pamięć ludzka jest ulotna. Jestem przekonany, że opracowanie to jest wyrazem pamięci i szacunku dla naszych Koleżanek i Kolegów adwokatów stanowiących o sile polskiej adwokatury. Serdecznie dziękuję Panu Mecenasowi Marianowi Jagielskiemu za niniejsze opracowanie.

Skład organów samorządowych Izby Adwokackiej w Opolu

I. Okres 14.10.1953 – 6.05.1956 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Irena Stelmach
Wicedziekan adw. Adam Gutowicz
Skarbnik adw. Stanisław Lipowski
Sekretarz adw. Zdzisław Czeszejko
Członek adw. Antoni Iwanowski (1.04.1954 r.)
Członek adw. Walenty Pientka (1.04.1954 r.)
Członek/Rzecznik dyscyplinarny adw. Gerard Spisla (1.04.1954 r.)
Delegat do Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej adw. Tadeusz Pasikowski

II. Okres 6.05.1956 – 10.05.1959 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Adam Gutowicz
Wicedziekan adw. Zdzisław Czeszejko
Skarbnik adw. Stanisław Lipowski
Sekretarz adw. Paweł Kwoczek
Rzecznik dyscyplinarny adw. Antoni Iwanowski
Członek adw. Kazimierz Pełczyński
Członek adw. Piotr Obst
Prezes Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej adw. Tadeusz Pasikowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Leonard Olejnik

III. Okres 10.05.1959 – 9.05.1964 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Zdzisław Czeszejko
Wicedziekan adw. Stanisław Lipowski
Skarbnik adw. Paweł Kwoczek
Sekretarz adw. Michał Gilewicz
Rzecznik dyscyplinarny adw. Stanisław Lipowski
Członek adw. Gerard Spisla
Członek adw. Kazimierz Kaeppele
Członek adw. Janusz Kotuła
Prezes Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej adw. Stanisław Witkowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Stanisław Noakowski

IV. Okres 9.05.1964 – 18.03.1967 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Zdzisław Czeszejko
Wicedziekan adw. Stanisław Lipowski
Skarbnik adw. Paweł Kwoczek
Sekretarz adw. Kazimierz Kaeppele
Członek adw. Karol Polaczek
Członek adw. Piotr Glados
Prezes Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej adw. Stanisław Witkowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Tytus Stelmach

V. Okres 18.03.1967 – 4.04.1970 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Kazimierz Kaeppele
Wicedziekan adw. Stanisław Lipowski
Skarbnik adw. Paweł Kwoczek
Sekretarz adw. Jerzy Jasiński
Członek adw. Karol Polaczek
Członek adw. Piotr Glados
Prezes Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej adw. Stanisław Witkowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Zbigniew Sobczyński

VI. Okres 4.04.1970 – 28.04.1973 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Kazimierz Kaeppele
Wicedziekan adw. Stanisław Lipowski
Skarbnik adw. Piotr Glados
Sekretarz adw. Marek Gabryjelski
Rzecznik dyscyplinarny adw. Jerzy Jasiński/adw. Stanisław Lipowski
Członek adw. Karol Polaczek
Prezes Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej adw. Bolesław Bigda
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Stanisław Mickiewicz

VII. Okres 28.04.1973 – 15.05.1976 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Marek Gabryjelski
Wicedziekan adw. Karol Polaczek
Skarbnik adw. Karol Jagielski/adw. Władysław Martynuska
Sekretarz adw. Marian Rogozik
Rzecznik dyscyplinarny adw. Marian Wojnowski
Członek adw. Władysław Martynuska
Prezes Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej adw. Bolesław Bigda
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Jerzy Guzy

VIII. Okres 15.05.1976 – 28.04.1979 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Jerzy Jasiński
Wicedziekan adw. Marian Rogozik
Skarbnik adw. Ryszard Porzycki
Sekretarz adw. Ryszard Stykała
Rzecznik dyscyplinarny adw. Marian Wojnowski
Członek adw. Jerzy Haliniak
Prezes Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej adw. Bolesław Bigda
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Piotr Rauch

IX. Okres 28.04.1979 – 28.05.1983 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Jerzy Jasiński
Wicedziekan adw. Marian Rogozik
Skarbnik adw. Ryszard Porzycki
Sekretarz adw. Piotr Rauch
Rzecznik dyscyplinarny adw. Marian Wojnowski
Członek adw. Jerzy Haliniak
Prezes Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej adw. Bolesław Bigda
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Barbara Cetnarowska

X. Okres 28.05.1983 – 4.10.1986 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Jerzy Jasiński
Wicedziekan adw. Marian Rogozik
Skarbnik adw. Ryszard Porzycki
Sekretarz adw. Waldemar Miedziejko
Rzecznik dyscyplinarny adw. Jerzy Haliniak
Członek adw. Jan Piątkowski
Członek adw. Piotr Rauch
Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Rudolf Flamm
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Barbara Cetnarowska

XI. Okres 4.10.1986 – 6.05.1989 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Jerzy Jasiński
Wicedziekan adw. Marian Rogozik
Skarbnik adw. Ryszard Porzycki
Sekretarz adw. Seweryn Plebanek
Rzecznik dyscyplinarny adw. Marian Wojnowski
Członek adw. Jan Piątkowski
Członek adw. Teofil Hywel
Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Rudolf Flamm
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Barbara Cetnarowska

XII. Okres 6.05.1989 – 25.04.1992 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Jan Piątkowski
Wicedziekan adw. Seweryn Plebanek
Skarbnik adw. Kazimiera Biernat
Sekretarz adw. Maria Fułat-Karbowska
Rzecznik dyscyplinarny adw. Michał Olejnik
Członek adw. Blanka Plech
Członek adw. Antoni Gdynia
Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Marian Wojnowski/adw. Marian Rogozik
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Zbigniew Janicki

XIII. Okres 25.04.1992 – 22.04.1995 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Kazimiera Biernat
Wicedziekan adw. Ryszard Porzycki
Skarbnik adw. Jacek Ziobrowski
Sekretarz adw. Maria Fułat-Karbowska
Rzecznik dyscyplinarny adw. Michał Olejnik
Członek adw. Barbara Cetnarowska
Członek adw. Wojciech Pękacki
Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Marian Rogozik
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Halina Dobrzyńska

XIV. Okres 22.04.1995 – 9.05.1998 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Kazimiera Biernat
Wicedziekan adw. Ryszard Porzycki
Skarbnik adw. Jacek Ziobrowski
Sekretarz adw. Henryk Waszczuk
Rzecznik dyscyplinarny adw. Michał Olejnik
Członek adw. Maria Fułat-Karbowska
Członek adw. Wojciech Pękacki
Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Marian Wojnowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Halina Dobrzyńska

XV. Okres 9.05.1998 – 22.09.2001 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Maria Fułat-Karbowska
Wicedziekan adw. Jacek Ziobrowski
Skarbnik adw. Józef Kolasa
Sekretarz adw. Halina Dobrzyńska
Rzecznik dyscyplinarny adw. Michał Olejnik
Członek adw. Bogdan Kuźmicki
Członek adw. Andrzej Płaza
Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Blanka Plech
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Ludmiła Baczyńska-Derda

XVI. Okres 22.09.2001 – 11.09.2004 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Maria Fułat-Karbowska
Wicedziekan adw. Michał Olejnik
Skarbnik adw. Józef Kolasa
Sekretarz adw. Halina Dobrzyńska
Rzecznik dyscyplinarny adw. Bogdan Kuźmicki
Członek adw. Andrzej Płaza
Członek adw. Jacek Ziobrowski
Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Jadwiga Skiba
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Ludmiła Baczyńska-Derda

XVII. Okres 11.09.2004 – 6.10.2007 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Jacek Ziobrowski
Wicedziekan – Rzecznik dyscyplinarny adw. Andrzej Płaza
Wicedziekan adw. Michał Olejnik
Skarbnik adw. Leszek Kobyliński
Sekretarz adw. Cezary Goryszewski
Członek adw. Maria Fułat-Karbowska
Członek adw. Ryszard Kamosiński
Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Jadwiga Skiba
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Urszula Kolasa

XVIII. Okres 6.10.2007 – 9.10.2010 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Jacek Ziobrowski
Wicedziekan adw. Maria Fułat-Karbowska
Wicedziekan adw. Andrzej Płaza
Skarbnik adw. Leszek Kobyliński
Sekretarz adw. Ryszard Kamosiński
Rzecznik dyscyplinarny adw. Cezary Goryszewski
Członek adw. Michał Olejnik
Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Marian Jagielski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Urszula Kolasa

XIX. 9.10.2010 – 19.10.2013 r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Cezary Goryszewski
Wicedziekan adw. Seweryn Plebanek
Wicedziekan – Skarbnik adw. Marian Jagielski
Sekretarz adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz
Rzecznik dyscyplinarny adw. Tomasz Sak
Członek adw. Łukasz Wójcik
Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Jerzy Gomułka
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Jadwiga Skiba

 

XXI. Okres 17.09.2016 – 12.09.2020
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu

Dziekan                                              adw. Marian A. Jagielski

Wicedziekan                                      adw. Cezary Goryszewski

Wicedziekan                                      adw. Łukasz Wójcik

Sekretarz                                           adw. Paweł Płaza

Zastępca Sekretarza                          adw. Jacek Różycki

Skarbnik                                            adw. Andrzej Sieradzki

Członek                                              adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz

Członek                                              adw. Magdalena Koczur-Miedziejko

Członek                                              adw. Marcin Pękacki

Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego adw. Mirosław Semeniuk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Karolina Kobylińska-Matysów

XX. 19.10.2013 – 2016r.
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Dziekan adw. Cezary Goryszewski
Wicedziekan adw. Seweryn Plebanek
Wicedziekan – Skarbnik adw. Marian Jagielski
Sekretarz adw. Ireneusz Sachanbiński
Rzecznik Dyscyplinarny adw. Tomasz Sak
Członek adw. Łukasz Wójcik
Członek adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz
Członek adw. Paweł Płaza
Członek adw. Szymon Waszczuk
Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Jerzy Gomułka
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Jadwiga Skiba

 

XXII. Okres od 12.09.2020
Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu

Dziekan                                              adw. Marian A. Jagielski

Wicedziekan-Skarbnik                       adw. Łukasz Wójcik

Wicedziekan                                      adw. Magdalena Koczur-Miedziejko

Sekretarz                                           adw. Tomasz Zapotoczny

Zastępca Sekretarza                          adw. Maria Mehl-Antochów

Członek                                              adw. Magdalena Filipowicz

Członek                                              adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz

Członek                                              adw. Dariusz Mucha

Członek                                              adw. Seweryn Plebanek

Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego adw. Mirosław Semeniuk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Adam Widłak