Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

Dziekan                                              adw. Marian A. Jagielski

Wicedziekan-Skarbnik                 adw. Łukasz Wójcik

Wicedziekan                                    adw. Magdalena Koczur-Miedziejko

Sekretarz                                           adw. Tomasz Zapotoczny

Zastępca Sekretarza                      adw. Maria Mehl-Antochów

Członek                                              adw. Magdalena Filipowicz

Członek                                              adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz

Członek                                              adw. Dariusz Mucha

Członek                                              adw. Seweryn Plebanek

 

Przewodniczący komisji szkolenia aplikantów adwokackich  adw. Seweryn Plebanek

Przewodniczący komisji doskonalenia zawodowego adwokatów  adw. dr hab. Dariusz Mucha.

 

Rada powołała referat osobowy, którego pracami pokieruje adw. Marian A. Jagielski oraz referat skarg i wniosków, którego pracami kierować będzie adw. Łukasz Wójcik.

Przewodnicząca Zespołu Wizytatorów  adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz

 

Komisje

 1. Komisja ds. Pomocy Koleżeńskiej i Spraw Socjalno – Bytowych

Przewodniczący – adw. Łukasz Wójcik

 

 1. Komisja ds. Integracji Zawodów zaufania publicznego

Przewodniczący – adw. Magdalena Koczur-Miedziejko

 

 1. Komisja ds. Wizerunku Adwokatury

Przewodniczący – adw. Amelia Zembaczyńska

 

 1. Komisja ds. Prawa Unijnego i Funduszy Unijnych

Przewodniczący – adw. Magdalena Filipowicz

 

 1. Komisja ds. Sportu i Turystyki

Przewodniczący – adw. Łukasz Wójcik

 

 1. Komisja ds. Mediacji

Przewodniczący – adw. Aneta Gibek-Wiśniewska

 

 1. Komisja ds. Kobiet Adwokatów

Przewodniczący – adw. Magdalena Koczur-Miedziejko

 

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Opolu adw. Aleksander Dziadek

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Opolu:

– adw. Agnieszka Staszków-Bularz

– adw. Piotr Miedziejko

 

Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Mirosław Semeniuk,

 

Sędziowie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Opolu:

 1. Agnieszka Adamczyk- Schönfelder
 2. Waldemar Miedziejko
 3. Monika Grozdanović-Miszkiewicz
 4. Magdalena Benedyk
 5. Mariusz Boruszek
 6. Marcin Konofalski
 7. Łukasz Ambroży
 8. Irena Malinowska
 9. Andrzej Kubik
 10. Łukasz Budziński
 11. Stanisław Chwalenia
 12. Liliana Trzaskoś
 13. Marcin Medyk
 14. Robert Musioł

 

Komisja Rewizyjna

– Przewodniczący adw. Adam Widłak,

 1. Karolina Kobylińska-Matysów
 2. Bartosz Polański
 3. Alicja Dzik
 4. Aneta Rzeszutko-Wojtalik