Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu:

Dziekan – adw. Marian Jagielski
Wicedziekan – adw. Cezary Goryszewski
Wicedziekan – adw. Łukasz Wójcik
Skarbnik – adw. Andrzej Sieradzki
Sekretarz – adw. Paweł Płaza
Członek – adw. Lidia Jakubiak – Romanowicz
Członek – adw. Magdalena Koczur – Miedziejko
Członek – adw. Marcin Pękacki
Członek – adw. Jacek Różycki

Kierownikiem Szkolenia Aplikantów Adwokackich został Wicedziekan adw. Cezary Goryszewski.
Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej adw. Tomasz Sak

Sąd Dyscyplinarny

Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Mirosław Semeniuk
adw. Aleksander Dziadek
adw. Marcin Konofalski
adw. Monika Grozdanović-Miszkiewicz
adw. Andrzej Kubik
adw. Marcin Medyk
adw. Robert Musioł
adw. Milena Tarkowska
adw. Łukasz Ambroży
adw. Stanisław Chwalenia

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca adw. Karolina Kobylińska-Matysów
adw. Alicja Dzik
adw. Ewa Łukomska-Boroń
adw. Adam Widłak

Powołano Komisje:

Komisja ds. Pomocy Koleżeńskiej i Spraw Socjalno-Bytowych
Przewodniczący adw. Andrzej Sieradzki

Komisja ds. Integracji Zawodów Zaufania Publicznego
Przewodnicząca adw. Magdalena Koczur – Miedziejko

Komisja ds. Wizerunku Adwokatury
Przewodnicząca adw. Amelia Zembaczyńska

Komisja ds. Prawa Unijnego i Funduszy Unijnych
Przewodnicząca adw. Magdalena Filipowicz

Komisja ds. Ochrony Praw i Wolności Obywatelskich
Przewodniczący adw. Jacek Różycki

Komisja ds. Mediacji
Przewodniczący adw. Marcin Konofalski

Komisja ds. Sportu i Rekreacji
Przewodniczący: adw. Łukasz Wójcik

Członkowie:
adw. Liliana Trzaskoś
adw. Piotr Miedziejko
adw. Mateusz Antochów
adw. Michał Kuźmicz

Komisja ds. szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego
Przewodniczący: adw. Marian Jagielski

Członkowie:
adw. Jadwiga Skiba
adw. dr Dariusz Mucha